Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès         
Telèfon / Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat
Extensió Mestre Pla (1r ESO)
Ronda Ponent cantonada C/ Urgell
Telèfon: 659 954 788
Institut d'FP de Castellar (CF família Agrària)
C/ Anoia cantonada C/ Solsonès
Telèfon: 93 714 38 19
a8076649@xtec.cat

Què fa l'AMPA

L’activitat principal de l’AMPA és la gestió del projecte de Socialització. Aquest projecte pretén facilitar l’accés de llibres de text, dossiers, quaderns d’exercicis i llibres de lectura als alumnes d’ESO; de diferents materials escolars a tot l’alumnat del centre; i afavorir la participació de tot l’alumnat a les sortides pedagògiques organitzades per l’Institut.

L’AMPA també organitza l’espai de la biblioteca de l’Institut, es dinamitza la consulta de documents, la lectura i l’estudi.

Estem en contacte permanent amb l’Equip Directiu.

Funcionem per comissions:

  • Socialització: Seguiment del projecte de socialització de llibres, materials i sortides.
  • Escola de pares i mares: Organització de xerrades i tallers per a pares i mares.
  • Web: Dinamització de l’espai web de l’AMPA dins la pàgina web de l’Institut.
  • Xarxes socials: Dinamització de l’espai Facebook de l’AMPA.

Estem representats i formem part de:

  • Consell Escolar del Centre: Òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern de l’Institut.
  • Consell Escolar Municipal: Òrgan de participació dels professionals, col·lectius i entitats relacionats amb el procés d’educació de Castellar del Vallès.
  • Comissió de Garanties d’Admissió de zona: Comissió que estableix el decret d’admissió d’alumnes als centres educatius públics de la zona que inclou Castellar del Vallès.
  • Escola de Pares i Mares de Castellar del Vallès: Projecte organitzat des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb l’objectiu de “facilitar informació i suport psicosocial i pedagògic que doti d’eines educatives útils a la família com a nucli encarregat de garantir el benestar dels infants i adolescents”.
  • Federació d’AMPAs de Castellar del Vallès: Agrupació de les AMPAS dels centres educatius públics de Castellar del Vallès.
  • Federació d’APA de Catalunya (FAPAC): Federació d’AMPAS, tan de centre de primària com de secundària, de Catalunya.

Tota iniciativa que pugui engegar l’AMPA necessita del voluntariat per fer-la possible. És per això que volem animar-vos a participar de les activitats que fem, ja sigui venint a les reunions de la Junta, cada 2n dimarts de mes, o oferint el vostre ajut per tirar endavant les diferents actuacions activades. Aquesta implicació pot ser seguida o puntual i no existeix cap obligació vinculant, l’únic compromís és oferir una feina ben feta i amb sentit d’equip, pensant en el benefici de l’alumnat de l’Institut.

Cicle Formatiu de la família Agrària: Xarxes socials