Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès
Telèfon: 93 714 43 44
Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat

Matriculació

ESO:

 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: 8 de setembre de 2017 

Batxillerat:

 • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: 7 i 8 de setembre de 2017 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

 • El 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.
 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018  

Cicle Formatiu de Grau Superior:

 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Què fa l'AMPA

L’activitat principal de l’AMPA és la gestió del projecte de Socialització. Aquest projecte pretén facilitar l’accés de llibres de text, dossiers, quaderns d’exercicis i llibres de lectura als alumnes d’ESO; de diferents materials escolars a tot l’alumnat del centre; i afavorir la participació de tot l’alumnat a les sortides pedagògiques organitzades per l’Institut.

L’AMPA també organitza l’espai de la biblioteca de l’Institut, es dinamitza la consulta de documents, la lectura i l’estudi.

Estem en contacte permanent amb l’Equip Directiu.

Funcionem per comissions:

 • Socialització: Seguiment del projecte de socialització de llibres, materials i sortides.
 • Escola de pares i mares: Organització de xerrades i tallers per a pares i mares.
 • Web: Dinamització de l’espai web de l’AMPA dins la pàgina web de l’Institut.
 • Xarxes socials: Dinamització de l’espai Facebook de l’AMPA.

Estem representats i formem part de:

 • Consell Escolar del Centre: Òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern de l’Institut.
 • Consell Escolar Municipal: Òrgan de participació dels professionals, col·lectius i entitats relacionats amb el procés d’educació de Castellar del Vallès.
 • Comissió de Garanties d’Admissió de zona: Comissió que estableix el decret d’admissió d’alumnes als centres educatius públics de la zona que inclou Castellar del Vallès.
 • Escola de Pares i Mares de Castellar del Vallès: Projecte organitzat des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb l’objectiu de “facilitar informació i suport psicosocial i pedagògic que doti d’eines educatives útils a la família com a nucli encarregat de garantir el benestar dels infants i adolescents”.
 • Federació d’AMPAs de Castellar del Vallès: Agrupació de les AMPAS dels centres educatius públics de Castellar del Vallès.
 • Federació d’APA de Catalunya (FAPAC): Federació d’AMPAS, tan de centre de primària com de secundària, de Catalunya.

Tota iniciativa que pugui engegar l’AMPA necessita del voluntariat per fer-la possible. És per això que volem animar-vos a participar de les activitats que fem, ja sigui venint a les reunions de la Junta, cada 2n dimarts de mes, o oferint el vostre ajut per tirar endavant les diferents actuacions activades. Aquesta implicació pot ser seguida o puntual i no existeix cap obligació vinculant, l’únic compromís és oferir una feina ben feta i amb sentit d’equip, pensant en el benefici de l’alumnat de l’Institut.