Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès         
Telèfon / Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat
Extensió Mestre Pla (1er ESO)
Ronda Ponent cantonada C/ Urgell
Telèfon: 659 954 788
Nau (CF família Agrària)
C/ Anoia cantonada C/ Solsonès
Telèfon: 93 714 38 19

Preinscripció i Matrícula: Batxillerat i Formació professional de Grau mitjà 2018-2019

Oferta final de places escolars:

29 de juny de 2018

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera:

3 de juliol de 2018

Matriculació d'alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

4 a l'11 de juliol de 2018

Termini perquè els alumnes de Batxillerat pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: 

4 a l'11 de juliol de 2018

Matriculació d'alumnes de Batxillerat pendents de l'avaluació de setembre:

5 al 7 de setembre de 2018

Informació general Batxillerat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Informació general Formació professional de Grau Mitjà:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

 

Preinscripció i Matrícula: Formació professional de Grau superior 2018-2019

Instruccions per omplir la sol·licitud: Cliqueu aquí

Sol·licitud electrònica: Cliqueu aquí

Sol·licitud en suport informàtic: Cliqueu aquí

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:

27 de juny de 2018

Presentació de reclamacions:

28 de juny al 3 de juliol de 2018

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:

5 de juliol de 2018

Publicació de llistes ordenades definitives:

10 de juliol de 2018

Oferta final de places escolars:

16 de juliol de 2018

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera:

17 de juliol de 2018

Matriculació d'alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

18 al 23 de juliol de 2018

Informació general Formació professional de Grau superior:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

 

Guia de pares

Guia de pares Curs 2016-2017

PRESENTACIÓ

Aquí teniu una petita guia que pretén informar-vos del funcionament i les normes bàsiques de convivència del nostre centre. Esperem que us sigui útil per acostar-vos més fàcilment al dia a dia de la vida a l’Institut Castellar. Els llibres de text a l’ESO estan socialitzats, és a dir, els alumnes els tenen en préstec al llarg de tot el curs. Només es paga una quota única pels llibres que es van reposant, la qual inclou també altre material escolar i les sortides pedagògiques de tot el curs. Cal que ajudeu al vostre fill/a a conservar els llibres en bon estat per evitar recàrrecs de la quota i per valorar la socialització com a una eina de solidaritat, respecte i estalvi mediambiental. A la pàgina web del centre hi trobareu tota la informació sobre el Reglament de Règim Intern, els Projectes d’Innovació del Centre (Pla Lector-Biblioteca Escolar, Mediació i Convivència i Educació per a la Ciutadania) i les activitats del curs.

NORMES GENERALS DE L’INSTITUT

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

– L’assistència i la puntualitat són obligatòries

– Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per escrit. En el cas de visita mèdica, cal portar el justificant del metge.

– Les sortides pedagògiques formen part dels programes de les diferents assignatures. Per això, l’assistència ésobligatòria.

– Els alumnes de Sant Llorenç hauran de comunicar prèviament i per escrit la NO ASSISTÈNCIA  AL TRANSPORT ESCOLAR.

AVALUACIONS

Al llarg del curs fem quatre avaluacions: l’avaluació 0 a finals d’octubre, que té caràcter orientatiu, i una avaluació a final de cada trimestre.
· Els alumnes han d’entregar l’informe de les avaluacions a casa i retornar-lo al tutor/a signat per la família.

Com anar seguint el curs de l’alumne?
– Per contactar amb el tutor/a del vostre fill, podeu utilitzar l’agenda de l’alumne o trucar a la Secretaria del centre, demanant hora de visita o entrevista telefònica. L’agenda és l’eina de comunicació entre pares i tutors, especialment en el primer cicle.
– Per a qualsevol consulta o entrevista amb l’equip directiu, heu de trucar a Secretaria.

Normes de convivència i treball
Basem la convivència en el respecte: al professorat, al personal d’administració i serveis, al personal de neteja i l’alumnat.
Els espais comuns, les aules, el material de l’Institut, és de tothom i som tots qui l’hem de mantenir:
Qui embruta, neteja.
Si algú malmet material, l’ha d’arreglar o reposar.
No s’autoritza la utilització de mòbils i walkmans, ni el consum de xiclets ni de llaminadures.

Si un alumne es troba malament o té un accident a l’Institut
– Ho comunicarà al professorat. Si és necessari, el centre es posarà en contacte immediatament amb algun familiar per tal que el pugui venir a buscar. En cas d’urgència, si no es troba a cap familiar, el centre vetllarà per l’adequada atenció de l’alumne.
– Per aquest motiu, és important, que faciliteu al/la tutor/a telèfons de contacte i mantingueu actualitzada la fitxa sanitària del vostre fill/a.

Quatre coses, que ja sabeu, per continuar ajudant al vostre fill/a
– Responsabilitzeu-lo directament de la feina acadèmica i interesseu-vos periòdicament. No espereu a les notes.
– Li cal un temps diari a casa per estudiar i fer deures. Ajudeu-lo a regular les activitats extraescolars.
– Mantingueu una relació fluïda amb el/la tutor/a i amb el centre.
– Per a un bon rendiment acadèmic, és necessari haver dormit i menjat alguna cosa adequada abans d’entrar al centre.

Innovació i millora

L’Institut Castellar es caracteritza pel seu dinamisme en projectes d’innovació ii millora didàctica del centre. Són especialment destacables per la seva repercussió a nivell global:

  • Pla d’autonomia: Durant el curs 2016-2017 es continua amb l’acord de corresponsabilitat endegat el curs passat. Així seguirem desenvolupant les línies estratègiques ja iniciades i situant com a eixos centrals:

Millora i innovació en les competències científico-tecnològiques, concretament desenvolupant estratègies destinades a millorar la resolució de problemes

Mantenir el grau d´equitat social del centre

Millorar l´acompanyament de tot l´alumnat en les transicions d´etapes.

Per tant, es plantegen diferents estratègies per poder assolir aquests eixos. Algunes de les quals són:

-Pla lector i biblioteca escolar

-Acompanyament i orientació

-Oferta d’optatives de mediació i resolució de conflictes

-Programa educació per la ciutadania

-Programa salut- escola

-Campus ítaca

-Intercanvis de llengües estrangeres

-Altres: proves cangur, projecte EFEC, Barcelonada, Amgenexperiència, taller de robots- epsen, programa argó, bojos per la ciència…