Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès
Telèfon: 93 714 43 44
Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat

Preinscripció

Batxillerat:

 • Llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Oferta final: 30 de juny de 2017
 • Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017

 

Cicle Formatiu de Grau Superior:

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017
 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Matriculació

ESO:

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 26 al 30 de juny de 2017
 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

 

Batxillerat:

 • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2017
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l'11 de juliol de 2017
 • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017
 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017

 Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament informa des d'aquesta pàgina dels centres i cicles amb places vacants.

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar: 

- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018

  

Cicle Formatiu de Grau Superior:

 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Guia de pares

Guia de pares Curs 2016-2017

PRESENTACIÓ

Aquí teniu una petita guia que pretén informar-vos del funcionament i les normes bàsiques de convivència del nostre centre. Esperem que us sigui útil per acostar-vos més fàcilment al dia a dia de la vida a l’Institut Castellar. Els llibres de text a l’ESO estan socialitzats, és a dir, els alumnes els tenen en préstec al llarg de tot el curs. Només es paga una quota única pels llibres que es van reposant, la qual inclou també altre material escolar i les sortides pedagògiques de tot el curs. Cal que ajudeu al vostre fill/a a conservar els llibres en bon estat per evitar recàrrecs de la quota i per valorar la socialització com a una eina de solidaritat, respecte i estalvi mediambiental. A la pàgina web del centre hi trobareu tota la informació sobre el Reglament de Règim Intern, els Projectes d’Innovació del Centre (Pla Lector-Biblioteca Escolar, Mediació i Convivència i Educació per a la Ciutadania) i les activitats del curs.

NORMES GENERALS DE L’INSTITUT

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

– L’assistència i la puntualitat són obligatòries

– Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per escrit. En el cas de visita mèdica, cal portar el justificant del metge.

– Les sortides pedagògiques formen part dels programes de les diferents assignatures. Per això, l’assistència ésobligatòria.

– Els alumnes de Sant Llorenç hauran de comunicar prèviament i per escrit la NO ASSISTÈNCIA  AL TRANSPORT ESCOLAR.

AVALUACIONS

Al llarg del curs fem quatre avaluacions: l’avaluació 0 a finals d’octubre, que té caràcter orientatiu, i una avaluació a final de cada trimestre.
· Els alumnes han d’entregar l’informe de les avaluacions a casa i retornar-lo al tutor/a signat per la família.

Com anar seguint el curs de l’alumne?
– Per contactar amb el tutor/a del vostre fill, podeu utilitzar l’agenda de l’alumne o trucar a la Secretaria del centre, demanant hora de visita o entrevista telefònica. L’agenda és l’eina de comunicació entre pares i tutors, especialment en el primer cicle.
– Per a qualsevol consulta o entrevista amb l’equip directiu, heu de trucar a Secretaria.

Normes de convivència i treball
Basem la convivència en el respecte: al professorat, al personal d’administració i serveis, al personal de neteja i l’alumnat.
Els espais comuns, les aules, el material de l’Institut, és de tothom i som tots qui l’hem de mantenir:
Qui embruta, neteja.
Si algú malmet material, l’ha d’arreglar o reposar.
No s’autoritza la utilització de mòbils i walkmans, ni el consum de xiclets ni de llaminadures.

Si un alumne es troba malament o té un accident a l’Institut
– Ho comunicarà al professorat. Si és necessari, el centre es posarà en contacte immediatament amb algun familiar per tal que el pugui venir a buscar. En cas d’urgència, si no es troba a cap familiar, el centre vetllarà per l’adequada atenció de l’alumne.
– Per aquest motiu, és important, que faciliteu al/la tutor/a telèfons de contacte i mantingueu actualitzada la fitxa sanitària del vostre fill/a.

Quatre coses, que ja sabeu, per continuar ajudant al vostre fill/a
– Responsabilitzeu-lo directament de la feina acadèmica i interesseu-vos periòdicament. No espereu a les notes.
– Li cal un temps diari a casa per estudiar i fer deures. Ajudeu-lo a regular les activitats extraescolars.
– Mantingueu una relació fluïda amb el/la tutor/a i amb el centre.
– Per a un bon rendiment acadèmic, és necessari haver dormit i menjat alguna cosa adequada abans d’entrar al centre.

Innovació i millora

L’Institut Castellar es caracteritza pel seu dinamisme en projectes d’innovació ii millora didàctica del centre. Són especialment destacables per la seva repercussió a nivell global:

 • Pla d’autonomia: Durant el curs 2016-2017 es continua amb l’acord de corresponsabilitat endegat el curs passat. Així seguirem desenvolupant les línies estratègiques ja iniciades i situant com a eixos centrals:

Millora i innovació en les competències científico-tecnològiques, concretament desenvolupant estratègies destinades a millorar la resolució de problemes

Mantenir el grau d´equitat social del centre

Millorar l´acompanyament de tot l´alumnat en les transicions d´etapes.

Per tant, es plantegen diferents estratègies per poder assolir aquests eixos. Algunes de les quals són:

-Pla lector i biblioteca escolar

-Acompanyament i orientació

-Oferta d’optatives de mediació i resolució de conflictes

-Programa educació per la ciutadania

-Programa salut- escola

-Campus ítaca

-Intercanvis de llengües estrangeres

-Altres: proves cangur, projecte EFEC, Barcelonada, Amgenexperiència, taller de robots- epsen, programa argó, bojos per la ciència…