Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès
Telèfon: 93 714 43 44
Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat

El dimarts 16 de maig de 2017 a les 15:30 hi haurà una nova jornada de portes obertes de Cicles Formatius de la Família Agrària: CFGM de Floristeria i Jardineria, CFGM de Producció Agroecològica i CFGS de Paisatgisme i Medi Rural.

Lloc: La Nau, C/ Anoia cantonada C/ Solsonès

Preinscripció

ESO:

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si n'hi ha): 2 de juny de 2017

 

Batxillerat:

 • Oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació al centre: fins al 26 de maig de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Oferta final: 30 de juny de 2017
 • Llista d’alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar documentació: fins al 26 de maig de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 • Publicació de la llista d'admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2017
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017

 

Cicle Formatiu de Grau Superior:

 • Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació:  fins al 2 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017
 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Guia de pares

Guia de pares Curs 2016-2017

PRESENTACIÓ

Aquí teniu una petita guia que pretén informar-vos del funcionament i les normes bàsiques de convivència del nostre centre. Esperem que us sigui útil per acostar-vos més fàcilment al dia a dia de la vida a l’Institut Castellar. Els llibres de text a l’ESO estan socialitzats, és a dir, els alumnes els tenen en préstec al llarg de tot el curs. Només es paga una quota única pels llibres que es van reposant, la qual inclou també altre material escolar i les sortides pedagògiques de tot el curs. Cal que ajudeu al vostre fill/a a conservar els llibres en bon estat per evitar recàrrecs de la quota i per valorar la socialització com a una eina de solidaritat, respecte i estalvi mediambiental. A la pàgina web del centre hi trobareu tota la informació sobre el Reglament de Règim Intern, els Projectes d’Innovació del Centre (Pla Lector-Biblioteca Escolar, Mediació i Convivència i Educació per a la Ciutadania) i les activitats del curs.

NORMES GENERALS DE L’INSTITUT

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

– L’assistència i la puntualitat són obligatòries

– Cal justificar les faltes d’assistència i els retards per escrit. En el cas de visita mèdica, cal portar el justificant del metge.

– Les sortides pedagògiques formen part dels programes de les diferents assignatures. Per això, l’assistència ésobligatòria.

– Els alumnes de Sant Llorenç hauran de comunicar prèviament i per escrit la NO ASSISTÈNCIA  AL TRANSPORT ESCOLAR.

AVALUACIONS

Al llarg del curs fem quatre avaluacions: l’avaluació 0 a finals d’octubre, que té caràcter orientatiu, i una avaluació a final de cada trimestre.
· Els alumnes han d’entregar l’informe de les avaluacions a casa i retornar-lo al tutor/a signat per la família.

Com anar seguint el curs de l’alumne?
– Per contactar amb el tutor/a del vostre fill, podeu utilitzar l’agenda de l’alumne o trucar a la Secretaria del centre, demanant hora de visita o entrevista telefònica. L’agenda és l’eina de comunicació entre pares i tutors, especialment en el primer cicle.
– Per a qualsevol consulta o entrevista amb l’equip directiu, heu de trucar a Secretaria.

Normes de convivència i treball
Basem la convivència en el respecte: al professorat, al personal d’administració i serveis, al personal de neteja i l’alumnat.
Els espais comuns, les aules, el material de l’Institut, és de tothom i som tots qui l’hem de mantenir:
Qui embruta, neteja.
Si algú malmet material, l’ha d’arreglar o reposar.
No s’autoritza la utilització de mòbils i walkmans, ni el consum de xiclets ni de llaminadures.

Si un alumne es troba malament o té un accident a l’Institut
– Ho comunicarà al professorat. Si és necessari, el centre es posarà en contacte immediatament amb algun familiar per tal que el pugui venir a buscar. En cas d’urgència, si no es troba a cap familiar, el centre vetllarà per l’adequada atenció de l’alumne.
– Per aquest motiu, és important, que faciliteu al/la tutor/a telèfons de contacte i mantingueu actualitzada la fitxa sanitària del vostre fill/a.

Quatre coses, que ja sabeu, per continuar ajudant al vostre fill/a
– Responsabilitzeu-lo directament de la feina acadèmica i interesseu-vos periòdicament. No espereu a les notes.
– Li cal un temps diari a casa per estudiar i fer deures. Ajudeu-lo a regular les activitats extraescolars.
– Mantingueu una relació fluïda amb el/la tutor/a i amb el centre.
– Per a un bon rendiment acadèmic, és necessari haver dormit i menjat alguna cosa adequada abans d’entrar al centre.

Innovació i millora

L’Institut Castellar es caracteritza pel seu dinamisme en projectes d’innovació ii millora didàctica del centre. Són especialment destacables per la seva repercussió a nivell global:

 • Pla d’autonomia: Durant el curs 2016-2017 es continua amb l’acord de corresponsabilitat endegat el curs passat. Així seguirem desenvolupant les línies estratègiques ja iniciades i situant com a eixos centrals:

Millora i innovació en les competències científico-tecnològiques, concretament desenvolupant estratègies destinades a millorar la resolució de problemes

Mantenir el grau d´equitat social del centre

Millorar l´acompanyament de tot l´alumnat en les transicions d´etapes.

Per tant, es plantegen diferents estratègies per poder assolir aquests eixos. Algunes de les quals són:

-Pla lector i biblioteca escolar

-Acompanyament i orientació

-Oferta d’optatives de mediació i resolució de conflictes

-Programa educació per la ciutadania

-Programa salut- escola

-Campus ítaca

-Intercanvis de llengües estrangeres

-Altres: proves cangur, projecte EFEC, Barcelonada, Amgenexperiència, taller de robots- epsen, programa argó, bojos per la ciència…