Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès         
Telèfon / Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat
Extensió Mestre Pla (1r ESO)
Ronda Ponent cantonada C/ Urgell
Telèfon: 659 954 788
Nau (CF família Agrària)
C/ Anoia cantonada C/ Solsonès
Telèfon: 93 714 38 19

Anunci de licitació de contracte de servei de neteja

Procediment: Obert simplificat

Tramitació: Ordinària

Objecte: Servei de Neteja de les instal·lacions de l’Institut de Castellar.

Domicili: Carrer Carrasco i Formiguera 6 08211 Castellar del Vallès.

Metres quadrats: 6140 (aproximadament)

Import total màxim:  50.655 € anuals IVA exclós

Durada del contracte: 1 any

Termini d’execució: 01 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018

Calendari de procediment:

8 de novembre de 2017: Publicació, al web de l’Institut de Castellar, de:                  

Anunci del començament de licitació

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars

20 de novembre de 2017: A les 14:00 hores finalitza el termini de presentació de proposicions tècniques i econòmiques per part de les empreses interessades.

El sobre tancat, amb la documentació -atenent als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques- i degudament  identificat, s’ha de presentar a la Secretaria del centre. Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres.     

28 de novembre de 2017: A les 12:45 hores es procedirà a l'obertura pública del sobre C.

5 de desembre de 2017: Resolució d'adjudicació de contracte.

                                          Informe tècnic.

                                          Quadre de puntuació.

12 de desembre de 2017: S'ha signat el contracte de servei de neteja amb l'empresa IESNET, de nacionalitat espanyola, per un import de 49192,71 €, IVA exclòs.

Documentació:

01 prescripcions tècniques

03 Plec de clàusules administratives

 

 

Cicle Formatiu de la família Agrària: Xarxes socials