Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès         
Telèfon / Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat
Extensió Mestre Pla (1r ESO)
Ronda Ponent cantonada C/ Urgell
Telèfon: 659 954 788
   
Instagram          X (Twitter)

Preinscripció ESO 2024-25

Matrícula 18 a 28 de juny

CITA PRÈVIA MATRÍCULA NOVA

 L'entrevista personal amb les famílies el dia de la matrícula es fa amb un membre de l'equip directiu. L'alumne/a no pot assistir a la reunió.

La documentació que s'haurà de portar és:
- fotocòpia del DNI dels pares,
- fotocòpia del DNI de l'alumne/a (si el té)
- fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a
- fotocòpia del llibre de família (pàgina de pares i alumne/a)
- en el cas dels alumnes que venen d'un centre no adscrit (concertat o fora de Castellar del Vallès), fotocòpia del certificat de notes del curs actual.

* Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició - Actualització 10/06/2024

* Publicació de la llista d'espera del centre - Actualització 10/06/2024

* Publicació de l'oferta definitiva de places - Actualització 07/06/2024

* Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació ordenada

* Informació sobre la preinscripció