Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès         
Telèfon / Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat
Extensió Mestre Pla (1r ESO)
Ronda Ponent cantonada C/ Urgell
Telèfon: 659 954 788
 

Equip Directiu

EQUIP DIRECTIU
 

Director

Cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis de postobligatori

Coordinadora Pedagògica

Secretari

 

Francesc Gallardo

Joan Martínez

Marc Busquets

Loida Perich

Jose Caballero

COORDINACIÓ  

Primer d’ESO

Segon d’ESO

Tercer d'ESO

Quart d'ESO

Batxillerat 

CF Gestió Administrativa

Coordinador TIC

Sortides i activitats culturals

Grups de currículum adaptat

Prevenció de Riscos Laborals

Biblioteca i Pla lector

LIC

 

Mireia Córdoba

Lola Corredor

Sílvia Fernández

Cristina Porta

Teresa Ochagavia

Manel Bautista

Manel Barroso

Sergi López

Concepció Sagués

Sebastià Ruiz

Maria Jesús Perdices

Jordi Vázquez