30 anys de professors

30 ANYS DE PROFESSORS

 

Aquí teniu un parell de llistes dels professors que han passat per l’institut durant aquests 30 anys,

és a dir des del curs 1987-88 fins al curs 2016-2017.  Són 360, tot i que només figuren els que

constaven en les successives memòries anuals del centre. No hi són, per tant, els substituts o

aquells que no han completat un curs sencer al centre. 

 

Llistat de professors ordenats per ordre d’arribada al centre

Llistat de professors ordenats per departaments