Institut de Castellar
C/ Carrasco i Formiguera nº6  08211 Castellar del Vallès         
Telèfon / Fax: 93 714 43 44
iescastellar@xtec.cat
Extensió Mestre Pla (1r ESO)
Ronda Ponent cantonada C/ Urgell
Telèfon: 659 954 788
   
Instagram          X (Twitter)

4t ESO

 Itinerari 1 (Batxillerat):

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Llengua Estrangera

Matemàtiques

Ciències Socials

Educació Física

Educació cívica o Religió

Pla Lector

Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

 

Optativa 1:

Francès

Biologia Geologia

Música

Tecnologia

  

Optativa 2:

Economia Emprenedoria

Expressió artística

Física i Química

Llatí

 

Optativa 3:

Cultura clàssica

Cultura científica

Digitalització

Filosofia

Formació i Orientació Laboral (FOL)