Preinscripció Batxillerat 2024-25

Matrícula del 21 de juny a l'1 de juliol

La documentació que s'haurà de portar és:
- fotocòpia del DNI dels pares,
- fotocòpia del DNI de l'alumne/a 
- fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a
- fotocòpia del llibre de família (pàgina de pares i alumne/a)

- títol de l'ESO, hi ha fins al 10 de juliol per portar-ho (sense aquesta documentació no es pot matricular)

* Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 20/06/2024

* Publicació de la llista d'espera del centre a 20/06/2024

* Publicació de l'oferta definitiva de places a 20/06/2024

* Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada

* Informació sobre la preinscripció